Tra cứu đề tài khoa học
Danh sách đề tài khoa học
Ký hiệu Tác giả Tóm tắt nội dung đề tài Xem Download
2020 Ths. Nguyễn Thị Phương Loan Nâng cao hiệu quả hoạt động học tập, trải nhiệm ở môi trường học tập bên ngoài lớp học của sinh viên nghề quản trị nữ hành , hướng dẫn tại trường cao đẳng du lịch Hà Nội
2020 Ths. Nguyễn Thị hanh Hương Thực trạng và giải pháp trong giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà nội
2020 ThS. Lê Thu Hà Giải pháp tăng cường thực hành giao tiếp ngoại ngữ cho sinh viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2019 ThS. Lê Vân Hương Tăng cường kỹ năng đọc hiểu các bài khóa tiếng Pháp của SV chuyên ngành KTCBMA tại Trường Du lịch Hà Nội
ThS. Nguyễn Thùy Đương Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng trung chuyên ngành của sinh vên trường Cao đẳng du lịch HN
2019 Ths. Phan Thị Hiền Thu Phát triển môi trường văn hóa của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong giai đoạn hiện nay
2019 TS. Đinh Thị Hải Hậu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học nghề Quản trị Khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2019 ThS. Đinh Thị Hồng Vân Giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên ngành tiếng Anh của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2018 THS. Nguyễn Thị Huyền Trang Xây dựng các mô hình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội hiện nay
2018 Ths. Hoàng Thị Tố Loan Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc dạy và học Toán kinh tế cho sinh viên trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội
2018 Ths. Nguyễn Thị Thu Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động dạy và học thực hành môn Tin học cho sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2018 Ths. Nguyễn Hữu Luyến Một số giải pháp hạn chế tỷ lệ học sinh - sinh viên bỏ học, thôi học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2018 ThS. Nguyễn Thị Lương Hà Dạy học ngoại ngữ chuyên ngành ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo tiếp cận năng lực giao tiếp
2018 ThS. Trần Thị Thu Hiền Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thực hành nghề lễ tân cho sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội
2018 Ths. Nguyễn Thị Mai Sinh Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy và học nghề khi tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2017 Ths. Nguyễn Thị Mai Sinh Giải pháp tăng cường hoạt động truyền thông của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2017 Ths. Mai Quốc Tuấn Một số giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Khoa Quản trị Chế biến món ăn của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2017 Ths. Nguyễn Tuấn Ngọc Hoàn thiện công tác thực tập đối với sinh viên Hệ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2017 TS. Nguyễn Tư Lương Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch của sinh viên hệ cao đẳng
2017 TS. Trần Văn Long Giải pháp nâng cao năng lực thực hành ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội