Một số giải pháp nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên Khoa Quản trị Chế biến món ăn của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng KNM của SV Khoa QTCBMA trường CĐDLHN, qua đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao KNM cho SV khoa QTCBMA của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập cũng như năng lực làm việc của SV khoa QTCBMA sau khi ra trường