Giải pháp nâng cao năng lực thực hành ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngành Khách sạn - Nhà hàng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Việc nghiên cứu về các giải pháp nâng cao năng lực thực hành NNCN đã được thực hiện từ nhiều năm nay và tại hầu hết các nước trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu, các bài báo cũng như luận văn, luận án về lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, khảo sát vấn đề này áp dụng riêng cho Trường CĐDLHN cho đến nay chưa được tiến hành