Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn học nghề Quản trị Khách sạn tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, được mệnh danh là “ngành công nghiệp không khói” và ngày nay được rất nhiều quốc gia đầu tư phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ở nước ta, ngành Du lịch đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện phát triển thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có mức tăng trưởng cao. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, vấn đề phát triển kinh tế du lịch xứng đáng với tiềm năng của đất nước lại càng trở nên cần thiết. Lịch sử kinh tế đã chỉ ra rằng để phát triển kinh tế thì cần có nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và tài nguyên thiên nhiên, nhân văn. Do vậy, nguồn nhân lực du lịch là một yếu tố quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển. Các cơ sở đào tạo và cơ sở GDNN du lịch ở Việt Nam là nơi cung cấp nguồn nhân lực du lịch cho ngành Du lịch. Hiện nay, các cơ sở đào tạo được giao quyền tự chủ mạnh mẽ về tài chính, tuyển sinh và nhiều lĩnh vực khác. Do vậy, các cơ sở GDNN du lịch phải chủ động, sáng tạo, áp dụng mọi giải pháp hữu hiệu để thu hút thí sinh có năng lực, nhu cầu, nguyện vọng vào học tại trường.