Giải pháp nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên ngành tiếng Anh của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Hiện nay, nhiều sinh viên (SV) ra trường không đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp (DN). Có rất nhiều nguyên nhân hạn chế do chưa giải quyết tốt đầu ra cho SV tốt nghiệp như nội dung đào tạo nặng về truyền thụ lý thuyết một chiều, nhẹ về thực hành, chưa chú trọng rèn luyện các kỹ năng mềm (làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ NN và hoạt động xã hội) cho người học. Trong khi đó, các DN lại đề cao vai trò của kỹ năng mềm vì các nghiên cứu và kinh nghiệp thực tế cho thấy rằng, kỹ năng mềm cũng quan trọng không kém gì các kỹ năng cứng về chuyên môn. Trong bối cảnh nền kinh tế dịch vụ và vai trò ngày càng lớn của việc làm việc theo nhóm, các công ty du lịch càng coi trọng những người có khả năng xây dựng các mối quan hệ, biết thích nghi và sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên (GV) của các trường vừa thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, không tương xứng với quy mô đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, trang thiết bị lạc hậu, uy tín và chất lượng đào tạo thấp, khả năng cạnh tranh thấp nên SV khó tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.