Dạy học ngoại ngữ chuyên ngành ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo tiếp cận năng lực giao tiếp

Trên cơ sở làm rõ thực trạng dạy học NNCN tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội, đề xuất một số biện pháp xây dựng quy trình dạy học NNCN theo tiếp cận NLGT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp hiện nay