Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thực hành nghề lễ tân cho sinh viên chuyên ngành Quản trị khách sạn Trường Cao đẳng du lịch Hà Nội

Trên thế giới, việc nghiên cứu về chất lượng và hiệu quả của đào tạo nghề được các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ luôn quan tâm. Điển hình là Tổ chức Giáo dục- Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO). Đây là tổ chức quốc tế lớn nhất dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục đào tạo, hiệu quả và chất lượng của giáo dục và đào tạo. Các nghiên cứu, cẩm nang hướng dẫn, chương trình hợp tác, dự án phát triển của UNESCO khá nhiều, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung