Tra cứu đề tài khoa học
Danh sách đề tài khoa học
Ký hiệu Tác giả Tóm tắt nội dung đề tài Xem Download
2017 Ths. Nguyễn Văn Lin Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy bằng tình huống môn học Pháp luật tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
2017 TS. Đinh Thị Hải Hậu Phát triển đội ngũ nhà giáo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội trong điều kiện chuyển đổi đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp
2017 Ths. Vũ Việt Dũng Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học thực hành môn Kế toán máy cho sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội