Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng trung chuyên ngành của sinh vên trường Cao đẳng du lịch HN

Trong Hội thảo “Chiến lược NN trong xu thế hội nhập”, đáng chú ý là bài tham luận “Tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho SV NN trong thời kỳ hội nhập quốc tế” của tác giả Hà Văn Sinh. Bài viết đã khẳng định rõ tầm quan trọng của việc tích hợp đào tạo kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng nghề nghiệp để SV có thể dễ dàng tiếp cận với cơ hội nghề nghiệp theo đúng xu thế thời đại.