BẢN TIN THÔNG TIN THƯ VIỆN

post

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI LIỆU SỐ

Tài liệu số của Thư viện HTC bao gồm giáo trình điện tử, giáo trình, sách tham khảo, đề tài nghiên cứu …

post

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên khai thác nguồn lực tài nguyên số nội sinh phục vụ công tác đào tạo trong Nhà trường