Tăng cường kỹ năng đọc hiểu các bài khóa tiếng Pháp của SV chuyên ngành KTCBMA tại Trường Du lịch Hà Nội

Xuất phát từ định hướng đổi mới căn bản toàn diện việc dạy học ngoại ngữ (NN), hiện nay, Nhà trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (CĐDLHN) đang tích cực triển khai đề án “Dạy và học NN trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”  theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ với mục tiêu chính là đổi mới căn bản và toàn diện việc dạy và học NN ở Việt Nam nhằm nâng cao trình độ, khả năng giao tiếp NN cho sinh viên