Giải pháp tăng cường hoạt động truyền thông của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Đề tài thực hiện khảo sát về mức độ nhận biết của xã hội về trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đối với các em học sinh THPT, phụ huynh, giáo viên và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đồng thời cũng thực hiện khảo sát với học sinh, sinh viên trường cao đẳng Du lịch Hà Nội niên khóa 2015 - 2017