Thực trạng và giải pháp trong giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà nội

Môi trường đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống của con người nói chung và hoạt động du lịch nói riêng. Trong quá trình hoạt động du lịch phát triển, quyết định lựa chọn các điểm đến của du khách không chỉ bị ảnh hưởng bởi chất lượng môi trường sống tại đó, mà còn bởi giá trị tài nguyên thiên nhiên mà điểm đến đang sở hữu. Tuy nhiên, hiện nay ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề được toàn thế giới quan tâm bởi nó tác động đến mọi mặt của đời sống con người và gây nên những hậu quả nghiêm trọng. Điều đó đã thể hiện rõ sự thiếu ý thức trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, trong số các giải pháp cần được quan tâm nhằm tăng cường  bảo vệ môi trường thì  giáo dục ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - trong đó có học sinh, sinh viên, là điều cần thiết và có ý nghĩa.