Tra cứu văn bản
Danh sách văn bản
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem Download
052017TT-BLDTBXH 2017-03-02 Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
106/TCDN-DNCQ 2017-01-19 Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19 tháng 1 năm 2017 V/v hướng dẫn xây dựng chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp
134/TCDN-PCTT 2017-01-20 Công văn số 134/TCDN-PCTT ngày 20 tháng 1 năm 2017 V/v đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
11NQTW 2007-07-24 Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị : Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước