• Điều kỳ diệu của thái độ sống

Điều kỳ diệu của thái độ sống

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • ANDERSON MAC
Tên tài liệu Điều kỳ diệu của thái độ sống
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản
  • HCM
  • Hồ Chí Minh
  • 2019
Phân loại tài liệu 158.1
Ký hiệu kho MVV6808,MVV6809
Mô tả vật lý
  • 137
  • 20cm
Từ khóa Tâm lý học ứng dụng, Quà tặng cuộc sống
Tóm tắt Thái độ tích cực là yếu tố vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và công việc của chúng ta