Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy bằng tình huống môn học Pháp luật tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Việc nghiên cứu về phương pháp giảng dạy bằng tình huống được thực hiện từ nhiều năm nay và tại hầu hết các nước trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều đề tài nghiên cứu, các bài báo cũng như luận văn, luận án về lĩnh vực này