GIỚI THIỆU TÀI LIỆU DU LỊCH

Cuốn sách góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản về văn hoá du lịch nói chung

1. Bàn về văn hoá du lịch Việt Nam/ Phan Huy Xu, Võ Văn Thành chủ biên. - H. : Tổng hợp TP. HCM, 2016. - 335Tr. ; 24cm

TK: Du lịch Việt Nam; Văn hoá du lịch

Ký hiệu tài liệu: MVV6712; DVV3171

Tóm tắt nội dung tài liệu

Cuốn sách góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản về văn hoá du lịch nói chung cũng như văn hoá du lịch ở Việt Nam nói riêng, trong đó có mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch. Nhận diện sự khác nhau giữa văn hoá du lịch và du lịch văn hoá, các thành tố của văn hoá du lịch, việc ứng xử văn hoá trong văn hoá du lịch. Nghiên cứu kỹ về thực trạng văn hóa du lịch, văn hóa kinh doanh của các đơn vị cung ứng dịch vụ và đưa ra các giải pháp về cung ứng dịch vụ, về cộng đồng vai trò quản lý nhà nước trong du lịch. Đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của nghành du lịch Việt Nam, tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, đa dạng hóa sản phẩm.Ttăng cường đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, mục tiêu phát triển du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm.

          Công trình cũng bước đầu làm rõ xu hướng du lịch chuyển từ kiểu “viếng thăm” hay ngắm cảnh thông thường (theo kiểu “du hí”) để chuyển sang du lịch tìm hiểu sâu về giá trị văn hóa và cuộc sống cư dân bản địa với những sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh...; xa hơn là mô hình du lịch “wellness tourism” nhằm thỏa mãn một tổ hợp những nhu cầu về thể chất và tâm trí, tinh thần con người, hoặc xu hướng “du lịch sành điệu”...

2. Du lịch Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành chủ biên. - HCM. : Tổng hợp TP. HCM, 2018. - 381Tr. ; 24cm

TK: Du lịch Việt Nam; Du lịch

Ký hiệu tài liệu: MVV6722; DVV3174

 Tóm tắt nội dung tài liệu

Sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Du lịch nói riêng đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu to lớn, tuy nhiên hiện nay ngành du lịch nước ta còn bộc lộ nhiều yếu kém và tăng trưởng chậm so với một số nước ASEAN.Để củng cố những yếu điểm về ngành du lịch, hai tác giả gồm Phan Huy Xu – Võ Văn Thành, đã cho ra đời tác phẩm “Du lịch Việt Nam – Từ lý thuyết đến thực tiễn”, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế. Tác phẩm tập trung những bài viết luận về du lịch học nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Ngành Du lịch Việt Nam phải gấp rút giải quyết những vấn đề thực tiễn như: ô nhiễm môi trường, sản phẩm du lịch, về đào tạo, làng nghề, thái độ ứng xử với du khách, xây dựng cơ sở hạ tầng và kỹ thuật, xây dựng sản phẩm đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc tế … Đồng thời, ngành Du lịch cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về du lịch học, văn hóa du lịch, quản trị du lịch để làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển du lịch bền vững.

3. Đình làng việt / Trần Lâm Biền. - H. : Hồng Đức, 2017. - 179Tr. ; 24cm

TK: Đình làng Việt

Ký hiệu tài liệu: MVV6703; DVV3169

Tóm tắt nội dung tài liệu

Công trình nghiên cứu về đình làng Việt Nam được trình bày như một tổng hợp tương đối đầy đủ những nhận thức về tổ hợp lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đình làng. Cuốn sách lột tả một đặc thù của nền mỹ học cổ truyền, là sự quán triệt tính dân dã trong văn hóa, hay nói đúng hơn, trong nền mỹ thuật cổ truyền Việt ở thời quân chủ chuyên chế, chúng ta không nhận thấy có sự phân biệt rạch ròi giữa các dòng bác học và dòng dân gian( không phải nền mỹ thuật nào cũng có). Lịch sử văn hóa- nghệ thuật đình làng đã góp phần khẳng định sự sáng tạo diệu kỳ của người lao động về mặt tạo hình. Với tinh thần trên, ấn phẩm Đình làng Việt(vùng châu thổ Bắc Bộ) sẽ là một công trình nghiên cứu có tính chất tổng hợp liên ngành, góp phần nêu bật được giá trị bản sắc văn hóa của cha ông ta, dẫn tới việc bảo tồn, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của Di sản văn hóa Việt Nam.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu có tính chất tổng hợp liên nghành, góp phần giới thiệu nêu bật được giá trị, bản sắc văn hoá của ông cha ta, dẫn tới việc bảo tồn, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá Việt Nam

                                                                                                                                   

4. Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể / Nguyễn Thị Hồng Nhất. - Đà Nẵng. : NXB Đà Nẵng, 2016. - 236Tr. ; 24cm

TK: Du lịch;

Ký hiệu tài liệu: MVV6713

Tóm tắt nội dung tài liệu

Những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, các lợi thế phát triển, tiêu trí đánh giá khai thác hợp lý di sản văn hoá thế giới vật thể để phát triển du lịch. Kinh nghiệm khai thác giá trị Di sản văn hóa thế giới ở một số nước và lợi thế phát triển du lịch tại miền Trung, đánh giá tính hợp lý trong khai thác các Di sản miền Trung. Đưa ra các hoạt động xúc tiến du lịch, định hướng, dự báo lượng khách đến, đề ra phương hướng và mục tiêu khai thác giá trị Di sản, giải pháp khai thác hợp lý giá trị Di sản văn hóa thế giới vật thể nhằm phát triển du lịch miền Trung.

5. Văn hoá du lịch ở Việt Nam / Quế Hương. - H. : Khoa học xã hội, 2016. - 271Tr. ; 20cm

TK: Du lịch Việt Nam; Văn hoá du lịch

 Ký hiệu tài liệu: MVV6705

 

Tóm tắt nội dung tài liệu

Cuốn sách bước đầu tìm hiểu đặc trưng của văn hóaViệt Nam theo từng vùng lãnh thổ. Đó là sự tổng hợp những kiến thức liên quan đến văn hóa và văn hóa du lịch, giới thiệu khái quát những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam trên cơ sở tham khảo các thông tin ở những tài liệu có liên quan, đồng thời sưu tầm, thu thập một số bài nghiên cứu về văn hóa du lịch, giúp bạn đọc có cái nhìn bao quát và nhanh chóng nắm bắt được những thông tin liên quan đến nội dung.

 

6. Văn Miếu Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Thị Chân Quỳnh. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 196Tr. ; 20cm

TK: Văn miếu; Hà Nội

Ký hiệu tài liệu: MVV6696; DVV3168

Tóm tắt nội dung tài liệu

Cuốn sách giới thiệu mối liên hệ giữa Văn Miếu Quốc Tử Giám khoa cử ở các thời kỳ. Văn Miếu là di sản văn hóa non một nghìn năm tự trị của Việt Nam, chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Trung Quốc với Khổng giáo/ Nho giáo bao gồm cả Quốc Tử Giám và Khoa cử với ít nhiều sửa đổi cho thích hợp với Việt Nam. Cuốn sách sẽ cho bạn biết lịch sử của Văn Miếu, Quốc Tử Giám