NỘI QUY PHÒNG ĐỌC THƯ VIỆN

Tất cả các thành viên trong nhà trường đều là bạn đọc của thư viện. Bạn đọc cần thực hiện đúng các quy định

Điều 1: Khi vào thư viện phải có thẻ thư viện do Nhà trường cấp. Mượn tài liệu phải xuất trình thẻ, viết yêu cầu mượn và ký nhận vào phiếu mượn tài liệu.

 

Điều 2: Phải giữ trật tự, vệ sinh không viết vẽ lên bàn ghế, không hút thuốc, ăn uống trong phòng đọc, phải ăn mặc gọn gàng ( không mặc áo may ô, quần sooc) vào thư viện.

 

Điều 3: Phải giữ gìn tài liệu thật cẩn thận, không làm rách sách, không viết vẽ, gạch xóa trong tài liệu, không cho người khác mượn lại, trả tài liệu đúng giờ, đúng thời hạn.

 

Điều 4: Không cho người khác mượn thẻ, nếu thư viện phát hiện sẽ thu hồi lại thẻ, khi mất thẻ phải báo cáo cho thư viện biết ngay.

 

Điều 5: Khi mượn bạn đọc phải tự kiểm tra tài liệu, khi trả nếu làm hỏng, xé mất trang, vẽ bẩn hoặc làm mất tài liệu phải bồi thường theo giá gấp 3 đến 10 lần giá mua.

 

Điều 6: Yêu cầu mọi người nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trên. Nếu ai vi phạm tùy theo lỗi nặng nhẹ sẽ bị Nhà trường xử lý kỷ luật.