GIỚI THIỆU TÀI LIỆU MỚI THÁNG 11-2023

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11

1. NGUYỄN THỊ HẠNH QUỲNH. Văn hoá và du lịch Châu á tây tạng đất phật huyền bí / Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh. - H. : Thế giới, 2007. - 185tr. ; 19cm

TK: Tây tạng

Giới thiệu tổng quan về tây tạng, lịch sử, văn hoá, du lịch

MVV5880

2. KIM VĂN HỌC. Tìm hiểu văn hoá của ng­ười Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc / Kim Văn Học, D­ương Thu Ái, Nguyễn Kim Hạnh. - H. : Văn hoá thông tin, 2004. - 335tr. ; 21cm

TK: Văn hoá; Trung Quốc; Hàn Quốc

MVV5715

3. NGÔ ĐỨC THỌ. Từ điển di tích văn hoá Việt Nam / Ngô Đức Thọ. - H. : Từ điển bách khoa, 2007. - 645tr. ; 21cm

TK: Từ điển; Di tích; Việt Nam

MVV5808

4. TRẦN MẠNH THƯỜNG. Những di sản nổi tiếng thế giới / Trần Mạnh Thường. - H. : Văn hoá Thông tin, 2000. - 923Tr. ; 20,5cm

TK: Du lịch; Di sản văn hoá

MVV6460; MVV6461; MVV6462; MVV6463; DVV3075

5. TRẦN MẠNH THƯỜNG. Những kỳ quan và di sản nhân loại / Trần Mạnh Thường. - H. : Văn hoá thông tin, 2000. - 447Tr. ; 19cm

TK: Lịch sử; Du lịch

Những di sản vô giá của nhân loại đã được UNESCO công nhận, nhằm chúng ta ngược thời gian chiêm ngưỡng những di sản do con người và thiên nhiên tạo ra sống mãi với thời gian, trong đó có những kiệt tác vô giá đã trải qua hàng nghìn năm

MVV6675