GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 6/2024

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 6

 

1. DOÃN ĐOAN TRINH. Hà Nội di tích lịch sử văn hoá và danh thắng / Doãn Đoan Trinh. - H. : Trung tâm UNESCO bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam, 2000. - 844Tr. ; 20cm

TK: Du lịch; Hà Nội; di tích lịch sử

Cuốn sách sẽ giới thiệu tới bạn đọc khoảng 500 di tích lịch sử ở Hà Nội từ các con phố cổ cho đến các di tích đình, đền, miếu nổi tiếng

MVV6694; MVV6695

 

  2. ĐINH HẰNG. NHÃ NAM. Chân đi không mỏi : Hành trình Đông Nam A / Đinh Hằng. - H. : Hội nhà văn, 2017. - 282Tr. ; 20cm

TK: Hành trình Đông Nam A

Quá trình trải nghiệm du lịch, văn hoá, ẩm thực của tác giả đến các nước trong khu vực Đông Nam A

MVV6701; MVV6702

 

3. CHU QUANG TRỨ. Di sản văn hoá dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam : Tặng thưởng 1996 của hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Chu Quang Trứ. - H. : Mỹ Thuật, 2001. - 153Tr.

TK: Tôn giáo; Văn hoá Việt Nam

MVV6480; MVV6481; DVV3091

 

4. NGUYỄN HẰNG THANH. Đảo lý sơn xưa và nay / Ths.Nguyễn Hằng Thanh . - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2017. - 239Tr. ; 20cm

TK: Đảo lý sơn

Cuốn sách là những lưu giữ bản sắc văn hoá, những truyền thống tốt đẹp, những chứng tích lịch sử, cùng sự đổi thay từng ngày trên huyện đảo Lý Sơn

MVV6706

 

5. NGUYỄN XUÂN THUỶ. Tôi kể em nghe chuyện trường sa / Nguyễn Xuân Thuỷ. - H. : Kim đồng, 2012. - 90Tr. ; 20cm

TK: Trường sa

Cuốn sách sẽ đưa các bạn nhỏ đi tham quan Trường Sa bằng một tour du lịch đặc biệt, giúp các bạn khám phá vùng biển đảo xa xôi, một phần máu thịt không thể tách rời của Đất mẹ Việt Nam nhé