• Nói thế nào để được chào đón Làm thế nào để được ghi nhận

Nói thế nào để được chào đón Làm thế nào để được ghi nhận

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • TRỊNH TIỂU LAN
  • THU TRẦN
  • TRỊNH TIỂU LAN
Tên tài liệu Nói thế nào để được chào đón Làm thế nào để được ghi nhận
Thông tin xuất bản
  • H.
  • Thanh niên
  • 2018
Phân loại tài liệu 153.6
Ký hiệu kho MVV6881
Mô tả vật lý
  • 319
  • 20cm
Từ khóa Tâm lý học ứng dụng, Quà tặng cuộc sống
Tóm tắt Nói chuyện có kỹ năng, Làm việc có phương pháp, thành công trong tầm tay