• Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống

Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • KUSTENMACHER WERNER TIKI
  • KUSTENMACHER WERNER TIKI, SEIWERT LOTHAR
Tên tài liệu Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống
Lần xuất bản Tái bản lần 10
Thông tin xuất bản
  • TP.HCM.
  • Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
  • 2019
Phân loại tài liệu 158.1
Ký hiệu kho MVV6845,MVV6846,DVV2304
Mô tả vật lý
  • 370
  • 20cm
Tùng thư Bảy bước thực hành để bạn quẳng gánh lo đi và sống một cuộc sống hạnh phúc
Từ khóa Tâm lý học ứng dụng, Quà tặng cuộc sống
Tóm tắt Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống đề cập đến cách tiếp cận cuộc sống với sự hiểu biết, nhằm giải phóng tiềm năng trong con người bạn, đồng thời đưa bạn đến với hạnh phúc và sự viên mãn