• Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi

Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi

Thông tin chi tiết
Tác giả
  • LƯU CHẤN HỒNG
  • TUỆ VĂN
  • LƯU CHẤN HỒNG
Tên tài liệu Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi
Thông tin xuất bản
  • H.
  • Thanh niên
  • 2019
Phân loại tài liệu 158.2
Ký hiệu kho MVV6826,MVV6827,DVV2302
Mô tả vật lý
  • 225
  • 20cm
Từ khóa Tâm lý học ứng dụng, Quà tặng cuộc sống
Tóm tắt Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi- cuốn sách này giúp các bạn có được cái nhìn rõ nét hơn về tầm quan trọng của tính hài hước dưới các góc độ, cũng như có thêm kĩ năng vận dụng sự hài hước vào trong cuộc sống