• Giáo trình Sinh lý dinh dưỡng..

Giáo trình Sinh lý dinh dưỡng..

Thông tin chi tiết
Tác giả
Tên tài liệu Giáo trình Sinh lý dinh dưỡng..
Tóm tắt Một trong những nhu cầu không thể thiếu được đối với cuộc sống hàng ngày của con người là ăn uống. Ngoài việc đảm bảo duy trì cuộc sống của con người, chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể bằng con đường tiêu hóa thức ăn còn cung cấp năng lượng giúp con người lao động và mọi hoạt động khác. “Giáo trình Sinh lý dinh dưỡng” nghiên cứu các thành phần hóa học của thực phẩm, trong đó có những thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể người như những yếu tố sinh năng lượng, các yếu tố tham gia cấu tạo nên các tế bào, các mô của cơ thể như protein, glucid, lipid, chất khoáng… và các yếu tố tham gia các phản ứng sinh hóa với vai trò là chất xúc tác cho các phản ứng đó như các vitamin, các enzyme. Sinh lý dinh dưỡng còn nghiên cứu chi tiết các quá trình sinh - lý - hóa xảy ra trong lòng ống tiêu hóa của con người, từ đó, thức ăn đưa vào được tiêu hóa và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.