• Văn hóa Ẩm Thực

Văn hóa Ẩm Thực

Thông tin chi tiết
Tác giả
Tên tài liệu Văn hóa Ẩm Thực
Tóm tắt Văn hóa ẩm thực là môn học được sử dụng phổ biến đối với các chuyên môn đào tạo Nghiệp vụ chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng và các chuyên nghành liên quan khác trong các cơ sở đào tạo nghiệp vụ du lịch trên cả nước.